Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Regeringen

Datum Rubrik Liknande
Idag 21:12 Budgetbeslut 2015 – 2018 om ekonomisk trygghet för pensionärer
Idag 17:41 Statsministern i överläggningar med Islands president
Idag 16:59 Peter Hultqvist träffade Japans biträdande försvarsminister
Idag 16:47 Baylan besöker Västerås i samband med första utbetalningen av pension med lägre skatt
Idag 16:38 Regeringens ärendeförteckningar vecka 3, 2018
Idag 15:45 Kommentar från miljöminister Karolina Skog om EU-kommissionens nya plaststrategi
Idag 15:30 Remiss SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräl
Idag 15:23 Remiss av Ds 2018:1 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
Idag 15:05 Infrastrukturministern till Västra Götalands län
Idag 14:16 Ökad jämställdhet och öppning för fler i föräldraförsäkringen
Idag 14:15 Sven-Erik Bucht inviger svensk monter på Grüne Woche i Berlin
Idag 14:00 Drygt 5 000 gröna jobb till nyanlända och långtidsarbetslösa
Idag 13:50 Förslag om strängare straff för angrepp mot blåljuspersonal
Idag 13:50 Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner
Idag 13:00 Anna Ekström träffar pensionärer och gymnasieelever i Östergötland
Idag 12:05 Ann Linde uppmärksammar sänkt pensionärsskatt i Eskilstuna
Idag 10:25 Uppdrag angående utvärdering av barnahus
Idag 09:42 Resklar? UD:s råd inför utlandsresan
Idag 09:00 Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson uppmärksammar sänkt pensionärsska
Idag 08:00 Socialminister Strandhäll pratar pensionärsskatt i Göteborg


2018-01-16 Utredning om assistansmarknaden överlämnad till Åsa Regnér
2018-01-16 Remiss av SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov
2018-01-16 Personlig assistans – Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet
2018-01-16 Propositionsförteckning våren 2018
2018-01-16 Ylva Johansson besöker Salem
2018-01-16 Ett nytt samarbetsprogram för arbetslivsområdet
2018-01-16 Den vuxna befolkningens kunskaper och kompetens
2018-01-16 Avlägsnandet av gränshinder för bättre matchning
2018-01-16 Ordning och reda på arbetsmarknaden
2018-01-16 Framtidens arbetsmarknad
2018-01-16 Etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på kvinnor
2018-01-16 Alkoholreklam i sociala medier med mera
2018-01-16 Uppdrag till Statens jordbruksverk att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen
2018-01-16 Regeringen satsar på det civila försvaret och stärker samhällets informations- och cybersäkerhet
2018-01-16 Tal av Morgan Johansson på Folk och Försvar
2018-01-16 Uppdrag angående mat och måltider som fallprevention
2018-01-16 EU:s framtid: En inkluderande diskussion om vitboken om EU:s framtid
2018-01-16 Ackreditering till besök av hertigparet av Cambridge
2018-01-16 Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 23 januari 2018
2018-01-16 Socialminister Strandhäll besöker Umeå och Nordmaling


2018-01-16 Utredning föreslår begränsad alkoholreklam i sociala medier
2018-01-16 Förslag om skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal
2018-01-15 Bättre kunskap om kost och mat ska hindra fallolyckor bland äldre
2018-01-15 Kommenterad dagordning inför utrikesrådets möte (FAC) den 22 januari 2018
2018-01-15 Anmälan till seminariet Nästa steg mot en jämställd energisektor
2018-01-15 Utredning föreslår stärkt barnperspektiv i skyddat boende
2018-01-15 Näringsministern besöker Gotland
2018-01-15 Tal av Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens 2018
2018-01-15 Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 2
2018-01-15 Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
2018-01-15 Uppdrag om statsbidrag för hivpreventivt arbete
2018-01-15 Kabinettssekreteraren till möte om läget på koreanska halvön
2018-01-15 Uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvårde
2018-01-15 Sakråd om samverkan mellan det civila samhället och det offentliga i arbetet med nyanländas etableri
2018-01-15 Uppdrag till Statskontoret att utvärdera delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)
2018-01-15 Fokus på Malmö universitet, integration och hållbarhet när forskningsministern besöker Skåne
2018-01-15 Regeringen inrättar nationellt donationsfrämjande centrum
2018-01-14 Statsminister Stefan Löfven träffade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg
2018-01-14 Utrikesministerns anförande vid Folk och försvars rikskonferens 2018