Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Regeringen

Datum Rubrik Liknande
Idag 16:45 Överläggningarna mellan Sveriges och Nordkoreas utrikesministrar har avslutats
Idag 12:00 Regeringen vill se mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper
Idag 08:00 Stärkt rättssäkerhet för unga på särskilda ungdomshem
2018-03-16 Apoteken ska vara bäst på medicin - inte smink
2018-03-16 Social- och idrottsminister Annika Strandhäll besöker Mellerud, Uddevalla och Vänersborg
2018-03-16 Statsministern mötte förbundskansler Angela Merkel
2018-03-16 Fortsatta diskussioner om EU:s gemensamma jordbrukspolitik
2018-03-16 Statskontoret överlämnar rapport om företagande och mänskliga rättigheter till Ann Linde
2018-03-16 EU-samarbetets knäckfrågor och framtid
2018-03-16 Karolina Skog besöker Göteborg
2018-03-16 Vägen till en ny kurs för landsbygdspolitiken
2018-03-16 Remiss om Prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av larver av översvämningsmygg
2018-03-16 Utrikesminister Margot Wallström till EU:s utrikesråd i Bryssel
2018-03-16 Isabella Lövin besöker Skövde den 17 mars
2018-03-16 Ett jämställt transportsystem
2018-03-16 Bolund tar emot utredningen om gräsrotsfinansiering
2018-03-16 Demokrativillkor i statlig bidragsgivning ska utredas
2018-03-16 Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning
2018-03-16 Infrastrukturministern inviger kunskapscentrum om cykling
2018-03-16 Regeringsuppdrag om åtgärder mot finansiering av terrorism


2018-03-16 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
2018-03-16 Pressträff med statsministern och landsbygdsministern
2018-03-16 Utrikesminister Margot Wallström och stiftelsen Fryshusets VD Johan Oljeqvist står värdar för Barnfo
2018-03-16 Remiss av SOU 2018:14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välf
2018-03-16 Regeringen vill samordna öppen förskola med språkinlärning
2018-03-16 Tal av statssekreterare Pernilla Baralt vid Commission on the Status of Women (CSW)
2018-03-16 Skattefrågor och den europeiska planeringsterminen på Ekofin
2018-03-16 Mer stöd när äldre ska hem från sjukhus
2018-03-15 Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen
2018-03-15 Nu tas viktiga steg för personer med utländsk utbildning
2018-03-15 Remiss av promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning
2018-03-15 Miljöinformation om drivmedel
2018-03-15 Remiss av Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningskostnaden för havsbasera
2018-03-15 Nordiskt och nordiskt-baltiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt möte i Stockholm 13-14 mars 2018
2018-03-15 Frågor och svar om lagförslag om barnkonventionen
2018-03-15 Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden
2018-03-15 Frågor och svar om lagförslag om barnkonventionen (barnanpassat)
2018-03-15 Tal av Margot Wallström vid UNRWA-konferens i Rom
2018-03-15 Regeringen lämnar skrivelse om politiken för global utveckling till riksdagen
2018-03-15 Framgångsrikt möte om kemikalier och avfall


2018-03-15 Uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor
2018-03-15 Följdändringar till ny förvaltningslag
2018-03-15 Berit Högman ny landshövding i Västernorrlands län
2018-03-15 Uppdrag att analysera möjligheter till spårbarhet och hållbarhetsmärkning av metaller och mineral
2018-03-15 Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke presenterar ny politik för kulturskolan
2018-03-15 Ny resegarantilag
2018-03-15 Försvarshistoriska kulturarv i Nynäshamn, i Göteborg och på Gotland bevaras som statliga byggnadsmin
2018-03-15 Tydligare regler om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella i
2018-03-15 Snart möjligt att låsa fast hjul på fordon i 36 timmar
2018-03-15 En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd
2018-03-15 Mer likvärdighet och ökad närvaro i skolan – propositionen lämnas till riksdagen
2018-03-15 Nya regler vid bokning av paketresor stärker konsumentskyddet
2018-03-15 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
2018-03-15 Anna Ekström talar på firandet av Folkbildningens 150 års-jubileum i Eskilstuna
2018-03-15 Regeringen ger en samlad resultatredovisning av det multilaterala utvecklingssamarbetet
2018-03-15 Anna Ekström talar på konferens om elevhälsa i Stockholm
2018-03-15 Uppdrag att vidta säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss
2018-03-15 Promemoria: Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas
2018-03-15 Sverige ska hålla ihop – segregationen ska brytas