Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Regeringen

Datum Rubrik Liknande
Idag 14:42 Statsministern till minitoppmöte om migration
Idag 08:00 Ökade möjligheter till tolktjänst i arbetslivet
Idag 19:54 Moderniserade regler för trygghetssystemen i EU
2018-06-21 Uttalande från utrikesminister Margot Wallström med anledning av att valobservatören och riksdagsled
2018-06-21 En ny europeisk agenda för kultur
2018-06-21 OBS Ny tid: Lena Hallengren bjuder in till presseminarium om regeringens syn på äldreomsorgen och de
2018-06-21 Remiss av Ds 2018:26 Tjänstledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat lan
2018-06-21 Reformtabeller 2015-2018
2018-06-21 Nordiskt samarbetsministermöte den 20 juni i Lund
2018-06-21 Uppdrag till Riksantikvarieämbetet om hur kulturhistoriska värden integreras och tas tillvara i plan
2018-06-21 Föräldrapenningen ändras för att stärka jämställdheten och förbättra möjligheterna för fler familjek
2018-06-21 Cykelstrategin – följs upp och vidareutvecklas
2018-06-21 Remiss av EU-direktiv om ändring i motorfordonsförsäkringsdirektivet
2018-06-21 Remittering av Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2018:06
2018-06-21 Oscar Stenström besöker Iran den 25–26 juni
2018-06-21 Ylva Johansson om strejkrätten
2018-06-21 Ny hantering av misstänkt oredlighet i forskning
2018-06-21 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning
2018-06-21 Sven-Erik Bucht tar nordiska ministerrådsmöten till Haparanda
2018-06-21 Remittering av Energimarknadsinspektionens rapporter Ei R2018:03, Ei R2018:04 och Ei R2018:05


2018-06-21 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
2018-06-21 Stärkt ordning och säkerhet i domstol
2018-06-21 Utrikesminister Margot Wallström till EU:s utrikesråd i Luxemburg
2018-06-21 Regeringen vill göra det tryggare att starta och driva företag
2018-06-21 Ändring av uppdrag till Linnéuniversitetet att genomföra insatser som förebygger journalisters utsat
2018-06-21 Elefanter och sjölejon förbjuds på cirkus
2018-06-21 Uppdrag till Delegationen mot segregation att genomföra undersökning av deltagandet i demokratin i o
2018-06-21 Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att genomföra Politikernas trygghetsundersökning för valåret 2
2018-06-21 Uppdrag till Forum för levande historia att stärka demokratins motståndskraft
2018-06-21 Ny ordförande och chef för Allmänna reklamationsnämnden
2018-06-21 Magdalena Anderssons presentationsbilder från pressträff om det ekonomiska läget
2018-06-21 Välfärdsbehoven ökar i takt med att vi lever allt längre
2018-06-21 Bah Kuhnke: Så försvarar vi demokratin
2018-06-21 Plast, dricksvatten och koldioxidutsläpp från bilar på EU:s miljöråd
2018-06-21 Ny generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
2018-06-21 Intresset för stöd till utemiljöer fortsatt stort
2018-06-21 350 miljoner till satsning på välfärdsteknik
2018-06-21 Margot Wallström till Bryssel för högnivåmöte om klimat och säkerhet
2018-06-21 Ylva Johansson och Annika Strandhäll deltar vid EPSCO i Luxemburg
2018-06-21 Bättre behandling och förebyggande arbete för att eliminera hepatit


2018-06-21 Regeringen kraftsamlar för demokratin
2018-06-21 Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara
2018-06-20 Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer
2018-06-20 Säljakt i Sveriges ekonomiska zon remitteras
2018-06-20 Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med mäns våld mot kvinnor
2018-06-20 Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan ska förändras så fler klarar av gymnasiet
2018-06-20 Ny chef för Sveriges delegation vid OECD och Unesco i Paris
2018-06-20 Företagens uppgiftslämnande ska minskas
2018-06-20 Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen (Ju 2016:23)
2018-06-20 Stadsmiljöavtalen ökar takten i utbyggnaden av kollektivtrafik
2018-06-20 Cyklar och bilar på samma bana
2018-06-20 Resurseffektiv användning av byggmaterial
2018-06-20 EU:s jordbrukspolitik efter 2020 och fiskefrågor på ministermöte
2018-06-20 Skärpt straff för grovt barnpornografibrott och slopad preskriptionstid för de allvarligaste sexualb
2018-06-20 Vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn
2018-06-20 Nordiskt-baltiskt utrikesministermöte med Visegradländerna
2018-06-20 Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhets
2018-06-20 Debatt i FN:s säkerhetsråd om skydd för civila i väpnad konflikt
2018-06-20 ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare