Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 16:45 Regeringen Överläggningarna mellan Sveriges och Nordkoreas utrikesministrar har avslutats
Idag 12:00 Regeringen Regeringen vill se mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper
Idag 08:00 Regeringen Stärkt rättssäkerhet för unga på särskilda ungdomshem
Idag 21:00 Dagens Nyheter ”Rösträtten värd ett jubileum och statsministern en byst”
2018-03-16 Regeringen Apoteken ska vara bäst på medicin - inte smink
2018-03-16 Regeringen Social- och idrottsminister Annika Strandhäll besöker Mellerud, Uddevalla och Vänersborg
2018-03-16 Regeringen Statsministern mötte förbundskansler Angela Merkel
2018-03-16 Regeringen Fortsatta diskussioner om EU:s gemensamma jordbrukspolitik
2018-03-16 Regeringen Statskontoret överlämnar rapport om företagande och mänskliga rättigheter till Ann Linde
2018-03-16 Regeringen EU-samarbetets knäckfrågor och framtid
2018-03-16 Regeringen Karolina Skog besöker Göteborg
2018-03-16 Regeringen Vägen till en ny kurs för landsbygdspolitiken
2018-03-16 Regeringen Remiss om Prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av larver av översvämningsmygg
2018-03-16 Regeringen Utrikesminister Margot Wallström till EU:s utrikesråd i Bryssel
2018-03-16 Regeringen Isabella Lövin besöker Skövde den 17 mars
2018-03-16 Regeringen Ett jämställt transportsystem
2018-03-16 Regeringen Bolund tar emot utredningen om gräsrotsfinansiering
2018-03-16 Regeringen Demokrativillkor i statlig bidragsgivning ska utredas
2018-03-16 Regeringen Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning
2018-03-16 Regeringen Infrastrukturministern inviger kunskapscentrum om cykling


2018-03-16 Regeringen Regeringsuppdrag om åtgärder mot finansiering av terrorism
2018-03-16 Regeringen Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
2018-03-16 Regeringen Utrikesminister Margot Wallström och stiftelsen Fryshusets VD Johan Oljeqvist står värdar för Barnfo
2018-03-16 Regeringen Pressträff med statsministern och landsbygdsministern
2018-03-16 Regeringen Remiss av SOU 2018:14 Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välf
2018-03-16 Regeringen Regeringen vill samordna öppen förskola med språkinlärning
2018-03-16 Regeringen Tal av statssekreterare Pernilla Baralt vid Commission on the Status of Women (CSW)
2018-03-16 Regeringen Skattefrågor och den europeiska planeringsterminen på Ekofin
2018-03-16 Regeringen Mer stöd när äldre ska hem från sjukhus
2018-03-15 Dagens Nyheter ”Studiemedelsmiljard behövs för att utveckla yrkesverksamma”
2018-03-15 Regeringen Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen
2018-03-15 Regeringen Nu tas viktiga steg för personer med utländsk utbildning
2018-03-15 Regeringen Remiss av promemorian Kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk utbildning
2018-03-15 Regeringen Miljöinformation om drivmedel
2018-03-15 Regeringen Remiss av Statens energimyndighets rapport ER 2018:6 Slopande av anslutningskostnaden för havsbasera
2018-03-15 Regeringen Nordiskt och nordiskt-baltiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt möte i Stockholm 13-14 mars 2018
2018-03-15 Regeringen Frågor och svar om lagförslag om barnkonventionen
2018-03-15 Regeringen Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden
2018-03-15 Regeringen Frågor och svar om lagförslag om barnkonventionen (barnanpassat)
2018-03-15 Regeringen Tal av Margot Wallström vid UNRWA-konferens i Rom


2018-03-15 Regeringen Regeringen lämnar skrivelse om politiken för global utveckling till riksdagen
2018-03-15 Regeringen Framgångsrikt möte om kemikalier och avfall
2018-03-15 Regeringen Uppdrag att förbättra nätverk och kontakter på arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor
2018-03-15 Regeringen Följdändringar till ny förvaltningslag
2018-03-15 Regeringen Berit Högman ny landshövding i Västernorrlands län
2018-03-15 Regeringen Uppdrag att analysera möjligheter till spårbarhet och hållbarhetsmärkning av metaller och mineral
2018-03-15 Regeringen Pressinbjudan: Alice Bah Kuhnke presenterar ny politik för kulturskolan
2018-03-15 Regeringen Ny resegarantilag
2018-03-15 Regeringen Försvarshistoriska kulturarv i Nynäshamn, i Göteborg och på Gotland bevaras som statliga byggnadsmin
2018-03-15 Regeringen Tydligare regler om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella i
2018-03-15 Regeringen Snart möjligt att låsa fast hjul på fordon i 36 timmar
2018-03-15 Regeringen Nya regler vid bokning av paketresor stärker konsumentskyddet
2018-03-15 Regeringen Mer likvärdighet och ökad närvaro i skolan – propositionen lämnas till riksdagen
2018-03-15 Regeringen En ny paketreselag – ett starkare resenärsskydd
2018-03-15 Regeringen Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
2018-03-15 Regeringen Anna Ekström talar på firandet av Folkbildningens 150 års-jubileum i Eskilstuna
2018-03-15 Regeringen Regeringen ger en samlad resultatredovisning av det multilaterala utvecklingssamarbetet
2018-03-15 Regeringen Anna Ekström talar på konferens om elevhälsa i Stockholm
2018-03-15 Regeringen Uppdrag att vidta säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss