Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
2020-03-27 Regeringen Uppdrag att förbereda och verkställa ett statligt garantiprogram till företag
2020-03-27 Regeringen Förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare
2020-03-27 Regeringen Sverige planerar delta i ny insatsstyrka i Mali
2020-03-27 Regeringen Regeländringar beslutade den 26 mars 2020
2020-03-27 Regeringen En parlamentarisk trygghetsberedning
2020-03-27 Regeringen Ändring i förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
2020-03-27 Regeringen Tillväxtverket uppdras vidta åtgärder för att möta effekterna av coronaviruset genom regionalfondspr
2020-03-27 Regeringen Pressträff med statsministern den 27 mars 2020
2020-03-27 Regeringen Lena Hallengren besöker Karolinska
2020-03-27 Regeringen Remiss av promemorian Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
2020-03-27 Regeringen Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet
2020-03-27 Regeringen Pressinbjudan: Möte med religiösa samfund med anledning av det nya coronavirusets spridning
2020-03-27 Regeringen Regeringen underlättar för domstolarna att prioritera under det pågående virusutbrottet
2020-03-27 Regeringen Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset
2020-03-27 Regeringen Parlamentarisk kommitté ska utreda valsystemet
2020-03-27 Regeringen Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet
2020-03-27 Regeringen Ibrahim Baylan och Eva Nordmark kommenterar dagens möte med arbetsmarknadens parter
2020-03-27 Regeringen Om förslaget till ökad möjlighet till arbetslöshetsersättning vid vilande företag
2020-03-27 Regeringen Åsa Lindhagen träffar civilsamhället i områden med socioekonomiska utmaningar
2020-03-27 Regeringen Corona dominerade EU-toppmöte


2020-03-26 Regeringen Regeringen tillsätter en parlamentarisk trygghetsberedning
2020-03-26 Regeringen Uppdrag att på nationell nivå säkra tillgången till medicinteknisk utrustning m.m. som behövs i vård
2020-03-26 Regeringen Försvarsministern besöker fältsjukhuset i Stockholmsmässan
2020-03-26 Regeringen Befrielse från moms och tull vid import av sjukvårdsmaterial för coronaviruset
2020-03-26 Regeringen Fonden för en rättvis omställning föreslås ge stöd till stålindustrin i Övre Norrland
2020-03-26 Regeringen Nu är Sveriges tredje nationella strategi för energieffektiviserande renovering beslutad
2020-03-26 Regeringen Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabiliter
2020-03-26 Regeringen DIGG och Hack for Sweden får i uppdrag att bidra i kampen mot Covid-19
2020-03-26 Regeringen Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området
2020-03-26 Regeringen Vissa frågor om försäkring och tjänstepension
2020-03-26 Regeringen Remiss SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst
2020-03-26 Regeringen Tredje extra ändringsbudgeten till riksdagen
2020-03-26 Regeringen Regeringen tillsätter utredning av sjuk- och aktivitetsersättningen
2020-03-26 Regeringen Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag
2020-03-26 Regeringen Remiss av SOU 2020:01 Översyn av yrket personlig assistent
2020-03-26 Regeringen Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher
2020-03-26 Regeringen Regellättnader för sjöfarten
2020-03-26 Regeringen Möte med filmbranschen angående nya coronavirusets effekter
2020-03-26 Regeringen Nytt grundläggande skolflygplan till Försvarsmakten
2020-03-26 Regeringen Ny generaldirektör för Inspektionen för strategiska produkter


2020-03-26 Regeringen Tillfälliga regler för att minimera antalet fysiska deltagare vid bolags- och föreningsstämmor
2020-03-26 Regeringen Strategin för Sveriges samarbete med ILO förlängs
2020-03-26 Regeringen Regeringen utser ny ledamot till Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans
2020-03-26 Regeringen Utveckling av traumabehandling och preventiva insatser för utsatta grupper
2020-03-26 Regeringen 14 nya nätdroger narkotikaklassas
2020-03-26 Regeringen Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor
2020-03-26 Regeringen Anförande av Morgan Johansson på videosända Råd för framtiden 2020
2020-03-26 Regeringen Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg
2020-03-26 Regeringen Ny ambassadör i Pakistan
2020-03-25 Dagens Nyheter ”Vi bör rädda de unga om vården inte kan klara alla”
2020-03-25 Regeringen Om förslaget statlig lånegaranti till små och medelstora företag
2020-03-25 Regeringen Presentationsbilder från pressträff om krispaket för svenska småföretag
2020-03-25 Regeringen Om förslaget skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond
2020-03-25 Regeringen Om förslaget tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset
2020-03-25 Regeringen Riksrevisionens rapport om Svenska skeppshypotekskassan
2020-03-25 Regeringen Krispaket för svenska småföretag
2020-03-25 Regeringen Regeringens ärendeförteckningar vecka 13, 2020
2020-03-25 Regeringen 10 miljoner kr extra till konsulärt bistånd
2020-03-25 Regeringen EU-toppmöte om corona