Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 16:35 Regeringen Regeringens ärendeförteckningar vecka 3, 2019
Idag 14:42 Regeringen Politik för gestaltad livsmiljö
Idag 11:04 Regeringen Bakslag i processen för ett ordnat utträde
Idag 08:04 Regeringen En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess - Överenskommelse mellan s
2019-01-15 Regeringen Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
2019-01-15 Regeringen Vissa inkomstskatteändringar
2019-01-15 Regeringen Remiss av promemorian Vissa inkomstskatteändringar
2019-01-15 Regeringen Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet
2019-01-15 Regeringen Santiagokonventionen mot organhandel
2019-01-15 Regeringen Utredare föreslår skärpt lag mot organhandel
2019-01-15 Regeringen Remiss av promemorian Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst
2019-01-15 Regeringen Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit
2019-01-15 Regeringen Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 22 januari 2019
2019-01-15 Regeringen Peter Eriksson inviger datacenter i Piteå
2019-01-14 Regeringen Kommenterad dagordning inför FAC 21 januari 2019
2019-01-14 Dagens Nyheter ”Orimligt fokusera på hur ’svaga individer’ kan fasas ut”
2019-01-14 Dagens Nyheter ”Visst är Bryssel en dröm för förespråkare av marknadshyror”
2019-01-14 Dagens Nyheter ”Viktigt veta vilka gymnasieprogram som ökar risken för arbetslöshet”
2019-01-14 Dagens Nyheter ”Också forskare ägnar sig åt motiverat tänkande”
2019-01-14 Regeringen Ökad tillgång på utsäde


2019-01-14 Regeringen Regeringens årliga rapport över genomförandet av den nationella säkerhetsstrategin
2019-01-14 Regeringen Delrapport över genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin 2018
2019-01-14 Dagens Nyheter ”Politiska ’säkerhetshot’ undergräver demokratin”
2019-01-14 Regeringen Genomförandet av Nationella säkerhetsstrategin – delrapport 2018
2019-01-13 Dagens Nyheter ”Hamnarbetarna varslar om strejk i flera svenska hamnar”
2019-01-13 Regeringen Tal av Peter Hultqvist vid Folk och Försvars rikskonferens
2019-01-12 Dagens Nyheter ”Nu blir Sverige ett land utan en politisk vänster”
2019-01-11 Dagens Nyheter ”Utan myndighet är det svårt att uppnå jämställdhetsmålen”
2019-01-11 Regeringen Utrikesminister Margot Wallström besöker östra Ukraina
2019-01-11 Regeringen Europadomstolens dom (28-08-2018) i målet S.J.P. och E.S. mot Sverige
2019-01-11 Regeringen Tydligare ansvar och regler för läkemedel
2019-01-11 Regeringen Läkemedelsutredningen överlämnad till regeringen
2019-01-11 Regeringen Försvarsförmågan i Norden i fokus när försvarsministern besöker Rikskonferensen i Sälen
2019-01-10 Dagens Nyheter ”En kortad polisutbildning ­riskerar att försämra säkerheten”
2019-01-10 Dagens Nyheter ”Las fungerar inte för små och medelstora företag”
2019-01-10 Dagens Nyheter ”Kärnkraftsdebatten måste bygga på fakta – inte på ideologi”
2019-01-10 Regeringen Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter
2019-01-10 Regeringen Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
2019-01-10 Regeringen LSS-utredningen överlämnad till regeringen
2019-01-10 Regeringen Översyn av insatser enligt LSS


2019-01-10 Regeringen Lagrådsremiss om ändringar i lagen om tobak
2019-01-10 Regeringen Nya EU-regler om aktieägares rättigheter
2019-01-10 Regeringen Remiss av betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov (SOU 2018:86)
2019-01-10 Regeringen Pressträff: Utredare presenterar LSS-utredningen
2019-01-09 Dagens Nyheter ”Las kan reformeras om rätt till kompetensutveckling ges”
2019-01-09 Regeringen Regeringens ärendeförteckningar vecka 2, 2019
2019-01-09 Dagens Nyheter ”Den belgiska bostadsmarknaden är ingen marknadsdröm”
2019-01-09 Dagens Nyheter ”Ekonomiska skolboksteorier löser inte bostadsbristen”
2019-01-09 Regeringen Desinformation och EU:s långtidsbudget på allmänna rådet
2019-01-09 Regeringen Remiss av SOU 2018:82 Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
2019-01-09 Regeringen Pressinbjudan: Utredare presenterar LSS-utredningen
2019-01-09 Regeringen Utredning om insatser inom psykisk hälsa överlämnad till regeringen
2019-01-09 Regeringen För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt
2019-01-09 Regeringen Anförande vid Anna Lindh-professor Annick Wibbens installation vid Försvarshögskolan
2019-01-09 Regeringen Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt
2019-01-08 Dagens Nyheter ”Vi har alldeles för många våldsbejakande extremister”
2019-01-08 Regeringen EU-sakråd om Europeiska kommissionens meddelande om en långsiktig klimatstrategi
2019-01-08 Dagens Nyheter ”Mer studie- och yrkesvägledning i stället för konsumentupplysning”
2019-01-08 Regeringen Tack för din anmälan!