Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 15:59 Regeringen Uppdrag om kunskapsstöd angående värmeböljor
Idag 12:46 Regeringen Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot
Idag 10:17 Regeringen Extra ändringsbudget för 2018 – Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018
2018-09-20 Dagens Nyheter ”M måste kräva posten som utbildningsminister”
2018-09-20 Regeringen Samordning av arbetet med lagförslag med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
2018-09-20 Regeringen Handläggare för cyber- och hybridfrågor
2018-09-20 Regeringen Nordiskt skogs- och lantbruk ska rustas för kommande extremväder
2018-09-20 Regeringen Jonas Haggren ny chef för ledningsstaben vid Försvarsmaktens högkvarter
2018-09-20 Regeringen Sverige nominerar två nya biosfärområden till Unesco
2018-09-20 Regeringen EU:s långtidsbudget, brexit och rättsstatens ställning i Polen på Allmänna rådet
2018-09-20 Regeringen Utrikesminister Margot Wallström deltar i konferens för kvinnliga utrikesministrar i Kanada
2018-09-20 Regeringen Extra ändringsbudget med anledning av krispaket till lantbrukare som drabbats av torkan 2018
2018-09-19 Dagens Nyheter ”De partier som tänker nytt kommer att vinna valet 2022”
2018-09-19 Regeringen Regeringens ärendeförteckningar vecka 38, 2018
2018-09-19 Regeringen Sakråd om ramprogrammet för de kulturella och kreativa sektorerna, Kreativa Europa 2021–2027
2018-09-19 Regeringen Sveriges EU-representation söker en chefsassistent
2018-09-19 Regeringen Remiss av Livsmedelsverkets respektive Statens jordbruksverks redovisning av regeringsuppdrag
2018-09-19 Regeringen Näringsdepartementet jobbar för ökad jämställdhet på Wikipedia
2018-09-19 Regeringen Regeringskansliets presscenter flyttar till nya lokaler
2018-09-18 Dagens Nyheter ”Brist på alternativ asylpolitik kan förklara SD:s framgångar”


2018-09-18 Regeringen Finlands försvarsminister Jussi Niinistö förlänades Nordstjärneorden
2018-09-18 Regeringen Brexit, migration och inre säkerhet på informellt möte i Europeiska rådet
2018-09-18 Regeringen Uttalande av statsminister Stefan Löfven med anledning av situationen i Syrien
2018-09-18 Regeringen Heléne Fritzon deltar i nordiskt högnivåmöte om flyktingfrågor
2018-09-18 Regeringen Rapport för bolag med statligt ägande januari–juni 2018
2018-09-18 Regeringen Nordiska ministerrådet diskuterar effekterna av sommarens torka
2018-09-17 Dagens Nyheter ”Lärarnas sociala uppdrag avskräcker akademiker”
2018-09-17 Regeringen Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 37
2018-09-17 Regeringen Ann Linde till ministermöte i Bryssel
2018-09-17 Regeringen Tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar
2018-09-16 Dagens Nyheter ”Låga boräntor kvar även när Riksbanken börjar höja”
2018-09-15 Dagens Nyheter ”Vi måste lära oss att förstå klanens dragningskraft”
2018-09-14 Dagens Nyheter ”Minskning av regeringens makt kan lösa det låsta läget”
2018-09-14 Regeringen Uttalande av statsministern med anledning av situationen i Syrien
2018-09-14 Regeringen EU:s långtidsbudget, rättsstaten och brexit på EU-möte
2018-09-14 Regeringen Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Burkina Faso 2018–2022
2018-09-14 Regeringen Regeländringar beslutade den 13 september 2018
2018-09-14 Regeringen Remiss av promemorian Ändring av bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905) avseende tillåtna jakt
2018-09-14 Regeringen Förenklingsutredningens betänkande remitteras
2018-09-14 Regeringen Remiss av SOU 2018:44 Möjligt, tillåtet och tillgängligt


2018-09-14 Regeringen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål
2018-09-13 Dagens Nyheter ”Beredskapen inför nästa finanskris inte särskilt hög”
2018-09-13 Regeringen Sverige ordförande för det nordiska rättschefsmötet i Kiruna 2018
2018-09-13 Regeringen Ny generalkonsul i Jerusalem
2018-09-13 Regeringen Ny ambassadör i Norge
2018-09-13 Regeringen Ändring av bestämmelserna i jaktförordningen (1987:905) avseende tillåtna jaktmedel
2018-09-13 Regeringen Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen
2018-09-13 Regeringen Nya ambassadörer till Sverige
2018-09-12 Dagens Nyheter ”Miljömålet i skogen kan nås utan kostnad för samhället”
2018-09-12 Regeringen Pressinbjudan till seminarium om Agda Rössel, Sveriges och världens första kvinnliga FN-ambassadör
2018-09-12 Regeringen Remiss av SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar
2018-09-12 Regeringen Regeringens ärendeförteckningar vecka 37, 2018
2018-09-12 Regeringen Uppdrag att utvärdera PrevenTell
2018-09-12 Regeringen Uppdrag till Myndigheten för arbetsmiljökunskap om riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företa
2018-09-12 Regeringen Sambor och deras gemensamma hem
2018-09-12 Regeringen En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd
2018-09-12 Regeringen Remiss av Ds 2018:34 Straffrättsliga bestämmelser till skydd för EU:s finansiella intressen
2018-09-12 Regeringen Inbjudan till pressträff
2018-09-12 Regeringen Uppdrag att föreslå en försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet i