Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 16:39 Regeringen Könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m.
Idag 16:12 Regeringen Rapportering till FN fokus när barnrättsdelegationen samlades
Idag 16:04 Regeringen Strategi för Sveriges globala utvecklings- samarbete inom hållbar social utveckling 2018–2022
Idag 15:00 Regeringen Kommenterad dagordning inför FAC 20 november
Idag 14:04 Regeringen Kommenterad dagordning inför FAC 19 november
Idag 12:19 Regeringen Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 45
Idag 12:15 Regeringen Peter Hultqvist deltar i nordiskt försvarsministermöte i Oslo
Idag 11:10 Regeringen Uppdrag att vara nationell projektledare för PIAAC
Idag 10:42 Regeringen Uppdrag att betala ut medel till Statistiska centralbyrån för projektledarskap för PIAAC under 2018
Idag 09:19 Regeringen Remiss av SOU 2018:36 Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser
2018-11-11 Regeringen Stefan Löfven deltog i firandet av första världskrigets slut
2018-11-09 Regeringen OECD tar över värdskapet för Global Deal
2018-11-09 Dagens Nyheter ”Ring inte på hos din granne för att stoppa våld i hemmet”
2018-11-09 Regeringen Modernisering av WTO och relationerna med USA på handelsministermöte
2018-11-09 Regeringen Brexit, rättsstatens ställning och budget på EU-rådsmöte
2018-11-09 Regeringen Tidsplan för arbetet med lagförslag med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet
2018-11-09 Regeringen EU-och handelsminister Ann Linde deltar i Allmänna rådet i EU i Bryssel 12 november
2018-11-09 Regeringen Remiss av promemorian Ändringar i EU:s valrättsakt
2018-11-09 Regeringen Ändringar i EU:s valrättsakt
2018-11-09 Regeringen Margot Wallström deltar i högnivåkonferens om Libyen


2018-11-09 Regeringen Statsministern tar emot Italiens president Sergio Mattarella - pressinbjudan till fototillfälle
2018-11-08 Dagens Nyheter ”Strategin för digitalisering i skolan måste stoppas”
2018-11-08 Regeringen Nordiska rådets session i Oslo 30 oktober till 1 november
2018-11-08 Regeringen Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet
2018-11-08 Regeringen Nya Zeeland återöppnar ambassad i Sverige den 8 november 2018
2018-11-08 Regeringen Fortsatt gränskontroll vid Sveriges inre gräns
2018-11-08 Regeringen Remiss av Promemoria med förslag till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumka
2018-11-08 Regeringen Sverige förstärker WHO:s krisfond med 40 miljoner
2018-11-08 Regeringen Klimatfinansiering och beskattning av digitala tjänster på Ekofinrådet
2018-11-07 Dagens Nyheter ”Slå vakt om mätsamhället – annars får vi köer och byråkrati”
2018-11-07 Regeringen Regeringens ärendeförteckningar vecka 45, 2018
2018-11-07 Regeringen Ann Linde till Bryssel för ministermöte om handelsfrågor
2018-11-07 Regeringen Tilläggsdirektiv till Styr- och resursutredningen
2018-11-07 Regeringen Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser
2018-11-07 Regeringen Statsminister Stefan Löfven till Paris
2018-11-07 Regeringen Folkrättsveckan vid FN:s generalförsamling – Formell debatt med FN:s folkrättskommission
2018-11-06 Dagens Nyheter ”Enda utvägen är att S säger ja till en alliansregering”
2018-11-06 Regeringen Handelsförhandlingar och modernisering av WTO när handelsministrarna i EU möts
2018-11-05 Dagens Nyheter ”Riskfyllt när vård digitaliseras av stora amerikanska företag”
2018-11-05 Regeringen Lagrådsremiss: Kompletterande bestämmelser till EU:s geoblockeringsförordning


2018-11-05 Regeringen Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 44
2018-11-05 Regeringen Nr 24 Ändring och förlängning av ramavtalet med Amerikas förenta stater om samarbete i utforskande o
2018-11-05 Regeringen Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 12 november 2018
2018-11-04 Dagens Nyheter ”Fel motverka handeln för att minska klimatutsläppen”
2018-11-03 Dagens Nyheter ”Tre av fyra svenska kommuner klarade inte korruptionstestet”
2018-11-02 Dagens Nyheter ”Inga risker för skattebetalarna med vinter-OS i Stockholm”
2018-11-02 Regeringen Debattartikel av utrikesminister Margot Wallström
2018-11-02 Regeringen Infrastrukturministern besöker Shanghai
2018-11-02 Regeringen Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, 6 november 2018
2018-11-02 Regeringen 2002 års protokoll med ändringar av 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare o
2018-11-02 Regeringen Klimatfinansiering och beskattning av digital ekonomi på Ekofin
2018-11-01 Dagens Nyheter ”Ge en bred regering fyra år för att lösa framtidsfrågorna”
2018-11-01 Regeringen Förslag om förändrade konfliktregler skickas på remiss
2018-11-01 Regeringen Remiss av Ds 2018:40 Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
2018-11-01 Regeringen Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister
2018-11-01 Regeringen Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter
2018-11-01 Regeringen Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen
2018-11-01 Regeringen Strategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2018–2022
2018-11-01 Regeringen Program för statsbesöket från Italien