Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 21:00 Dagens Nyheter ”Risk att Sverige halkar efter ytterligare inom mobiltelefoni”
2019-10-18 Regeringen Brexit, utvidgning och långtidsbudget på EU-toppmöte
2019-10-18 Regeringen Förslag om förstärkt FoU-avdrag på remiss
2019-10-18 Regeringen Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling
2019-10-18 Regeringen Remiss av promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med fors
2019-10-18 Regeringen Rättelse: FN-center för innovation öppnar i Lund
2019-10-18 Dagens Nyheter ”Ekonomiska skolboksteorier inte löser bostadsbristen”
2019-10-18 Dagens Nyheter ”Feltänkt om hyresregleringen”
2019-10-18 Regeringen Regeringen vill skärpa straffet för grovt barnpornografibrott och avskaffa preskription för allvarli
2019-10-18 Regeringen Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn
2019-10-18 Regeringen Anna Ekström besöker Nyckelviksskolan
2019-10-18 Regeringen Inrikesministern besöker Nynäshamn
2019-10-18 Regeringen Psykosocial arbetsmiljö i fokus på EU-konferens
2019-10-18 Regeringen Anna Ekström bjuder in till Folkbildningsforum 2019
2019-10-18 Regeringen Utredning av landstingens sjukvårdsinvesteringar
2019-10-18 Regeringen Uppdrag att lämna förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen samt åtgärder för att un
2019-10-18 Regeringen Regeringen arbetar för att motverka snedrekryteringen till konstnärliga utbildningar
2019-10-18 Regeringen Mikael Damberg besöker Angered i Göteborg
2019-10-17 Dagens Nyheter ”Så kan plast återanvändas i stället för att eldas upp”
2019-10-17 Regeringen Jennie Nilsson besöker företag i Halland


2019-10-17 Regeringen Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Östergötland
2019-10-17 Regeringen Per Olsson Fridh, statssekreterare hos Peter Eriksson deltar i IMF:s och Världsbanksgruppens årsmöte
2019-10-17 Regeringen Hundra extra miljoner svenska kronor för insatser i nordöstra Syrien
2019-10-17 Dagens Nyheter ”Bättre hjälpa mammor i fattigdom till jobb än att straffa dem”
2019-10-17 Dagens Nyheter ”Nu måste M gå från ord till handling om jämställdhet”
2019-10-17 Regeringen Regeringen satsar för att förebygga narkotikabruk
2019-10-17 Regeringen Förlängda utbildningar stärker de areella näringarnas utveckling
2019-10-17 Regeringen Tilläggsdirektiv till Bilpoolsutredningen
2019-10-17 Regeringen Svensk expertis inom AMR ska hjälpa globalt
2019-10-17 Regeringen Ersättning beviljas till Östersjöns fiskare för torskstoppet 2019
2019-10-17 Regeringen Riksrevisionens rapport om Tullverkets kontroll
2019-10-17 Regeringen Stärkt kunskapsläge om förskrivningen av lugnande medel och sömnmedel
2019-10-17 Regeringen Ibrahim Baylan reser till Paris för att utveckla samarbetet kring digital transformation och AI
2019-10-17 Regeringen Cecilia Schelin Seidegård vikarierande landshövding i Kalmar län
2019-10-17 Regeringen Förslag om sänkt skatt på drivmedel till riksdagen
2019-10-17 Regeringen Några frågor om straff för marknadsmissbruk
2019-10-17 Regeringen Förlängning av undantag från anmälnings- och studieavgift vid ett avtalslöst brexit
2019-10-17 Regeringen Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att fördjupa kunskapen om islamofobiska hatbrott
2019-10-17 Regeringen Ny lagman i Förvaltningsrätten i Malmö
2019-10-17 Regeringen Stiftelsen Allmänna Barnhuset får medel för arbete mot våld och sexuella övergrepp mot barn


2019-10-17 Regeringen Ny lagman i Förvaltningsrätten i Göteborg
2019-10-17 Regeringen Uppdrag att analysera behovet av lag- och förordningsändringar med anledning av ny EU-förordning om
2019-10-17 Regeringen Uppdrag att revidera svensk bokföringsrapport för brukad skogsmark inklusive skoglig referensnivå fö
2019-10-17 Regeringen Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2019-10-17 Regeringen Brexit och EU:s långtidsbudget på EU-toppmöte
2019-10-17 Regeringen Amanda Lind delar ut Per Anger-priset
2019-10-17 Regeringen Anna Ekström talar vid skolledarkonferens i Borgholm
2019-10-17 Regeringen Socialministern besöker Emmaboda och Växjö
2019-10-17 Regeringen Kunskapsresan – utbildningsministern praktiserar på Färjestadens skola
2019-10-17 Regeringen Reformering av lärarutbildningen
2019-10-17 Regeringen Morgan Johansson besöker Södertälje sjukhus
2019-10-16 Dagens Nyheter ”Skadliga hyresregleringen kan avvecklas på tio år”
2019-10-16 Regeringen Regeringens ärendeförteckning vecka 42, 2019
2019-10-16 Regeringen Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2019-10-16 Regeringen Utrikesminister Ann Linde besöker Tyskland den 17 oktober
2019-10-16 Regeringen Matilda Ernkrans besöker Centrala studiestödsnämnden och Mittuniversitetet i Sundsvall
2019-10-16 Dagens Nyheter ”Vi har regelbundna kontakter med turkiska CHP och HDP”
2019-10-16 Regeringen Fiskerådet beslutade om fiskekvoter i Östersjön
2019-10-16 Regeringen Kommenterad dagordning inför Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård) den 24