Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
29 min sedan Regeringen Naturvårdsverket ska samordna Sveriges arbete för hållbar plastanvändning
42 min sedan Regeringen Uppdrag att årligen rapportera statusen för införandet av ERTMS i det svenska järnvägssystemet
54 min sedan Regeringen Nya ledamöter i nationella godstransportrådet
Idag 09:12 Regeringen Isabella Lövin till World Economic Forum
Idag 09:12 Regeringen Kultur- och demokratiminister Amanda Lind besöker Göteborg
Idag 07:00 Regeringen Lena Hallengren talar vid Fadimedagarna
Idag 14:24 Regeringen Ett år sedan regeringsförklaringen - 500 regeringsbeslut med koppling till januariavtalet
Idag 13:27 Regeringen Förstärkt FoU-avdrag från 1 april
Idag 13:26 Regeringen Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling
Idag 13:00 Regeringen Kommenterad dagordning inför jordbruks- och fiskerådet den 27 januari 2020
Idag 11:47 Regeringen Amanda Lind besöker Västerås för att prata om livemusikens villkor
Idag 11:42 Regeringen Fredsprocessen i Mellanöstern och klimat på utrikesministermöte
Idag 11:02 Regeringen (Ny version) Fördelning av medel till kommuner och regioner för 2020
Idag 11:00 Regeringen Landsbygdsministern inleder Skogens dag 2020
2020-01-21 Regeringen Kunskapsresan – utbildningsministern praktiserar på Gottsundaskolan
2020-01-21 Regeringen Hans Dahlgren besöker Vara och Mariestad
2020-01-21 Regeringen Sverige undertecknar deklaration om 30 procent havsskydd till 2030
2020-01-21 Regeringen Generaldirektör Ulla Sandborgh får i uppdrag att samordna näringslivets vattenhushållning
2020-01-20 Dagens Nyheter ”MP vill nu ha kraftfullare åtgärder mot hedersnormer”
2020-01-20 Regeringen Remiss av promemorian Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter


2020-01-20 Regeringen Mikael Damberg och Ibrahim Baylan besöker Tumba
2020-01-20 Regeringen Uttalande av utrikesminster Ann Linde
2020-01-20 Regeringen Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 28 januari
2020-01-20 Regeringen Anders Ygeman inviger byggstart av stamnätstunnel under Stockholm
2020-01-20 Dagens Nyheter ”Det är investeringar - inte teknik - som saknas för energiomställningen”
2020-01-20 Dagens Nyheter ”Ekonomiskt, miljömässigt och energipolitiskt sunt att bevara Ringhals 1 och 2”
2020-01-20 Regeringen Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna
2020-01-20 Dagens Nyheter ”Vår studie är granskad av mycket meriterade forskare”
2020-01-20 Regeringen Stora tillskott till välfärd och trygghet redan i år
2020-01-20 Regeringen Gröna given och EU:s planeringstermin på årets första Ekofin
2020-01-20 Regeringen Pressinbjudan: Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna håller pressträff
2020-01-19 Dagens Nyheter ”Kvinnors obetalda arbete är värt 100 biljoner kronor”
2020-01-18 Dagens Nyheter ”Allvarliga kvalitetsbrister i granskningen av Brå”
2020-01-17 Dagens Nyheter ”Lär publiken att medierna inte speglar verkligheten”
2020-01-17 Regeringen Uppdrag att analysera omfattning och konsekvenser av obalanserad budgivning i samband med upphandlin
2020-01-17 Regeringen Utrikesminister Ann Linde till Världsekonomiskt forum i Davos
2020-01-17 Regeringen Utrikesminister Ann Linde till EU:s utrikesråd i Bryssel
2020-01-17 Regeringen Förslag på ny modell för effektivare bredbandsutbyggnad
2020-01-17 Regeringen Sverige ökar stödet för insatser i Sudan
2020-01-17 Regeringen Näringsministern diskuterar hållbarhet med IKEA


2020-01-17 Regeringen Nu är Sveriges nationella energi- och klimatplan beslutad
2020-01-17 Regeringen Per Bolund besöker Jönköping
2020-01-17 Regeringen Anna Ekström deltar vid IHRA:s möte i Bryssel
2020-01-17 Regeringen Röken har lättat något men situationen fortfarande allvarlig
2020-01-17 Regeringen Jämställdhetsministerns program under Fadimedagarna
2020-01-17 Regeringen Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2020-2023
2020-01-17 Regeringen Ett nytt brott om olovlig befattning med betalningsinstrument – genomförande av non-cash-direktivet
2020-01-17 Dagens Nyheter ”Språkpoliserna gör ingen nytta men mycken skada”
2020-01-17 Regeringen Hållbar slamhantering
2020-01-17 Regeringen Regeringen beslutar att det ska få finnas ett gränsövergångsställe i Malung-Sälens kommun
2020-01-16 Dagens Nyheter ”Sjukvårdens kris är skapad av organisation och ledning”
2020-01-16 Regeringen Morgan Johansson till Paris för OECD-ministermöte
2020-01-16 Dagens Nyheter ”Fristående gymnasieskolor lyckas sämre med yrkesutbildningarna”
2020-01-16 Dagens Nyheter ”Att rätta politiskt inkorrekt språk kan bli ett substitut för handling”
2020-01-16 Dagens Nyheter ”Smyg inte igenom civilplikt också i fredstid”
2020-01-16 Dagens Nyheter ”Folket måste få större inflytande över arkitekturen”
2020-01-16 Regeringen Reviderad nationell bokföringsplan för skogsbruket för perioden 2021–2025 enligt LULUCF-förordningen
2020-01-16 Regeringen Stöd till adopterade som söker sitt ursprung
2020-01-16 Regeringen Sociala investeringar och socialt företagande på agendan när näringsministern besöker Norrköping