Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
48 min sedan Regeringen Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)
Idag 12:30 Regeringen Uppdrag angående förstärkta informationsinsatser rörande hälsa, sexualitet och jämställdhet riktade
Idag 12:23 Regeringen Regeringen vill utreda äldrelag
Idag 06:01 Regeringen Lägesinformation med anledning av de pågående skogsbränderna
Idag 06:00 Regeringen Stärkt information om hälsa, sexualitet och jämställdhet till unga nyanlända
Idag 17:54 Regeringen Statsminister Stefan Löfven besökte brandområden i Ljusdal
Idag 17:07 Regeringen Regeringen följer brandbekämpningen noga
Idag 15:25 Regeringen Klimat- och vice statsminister Isabella Lövin besöker Dalarna
Idag 15:25 Regeringen Vice statsminister Isabella Lövin besöker Dalarna
Idag 14:49 Regeringen Regeländringar beslutade den 5 juli 2018
Idag 14:47 Regeringen Regeländringar beslutade den 28 juni 2018
2018-07-19 Regeringen Regeländringar beslutade den 20 juni 2018
2018-07-19 Regeringen Regeländringar beslutade den 14 juni 2018
2018-07-19 Regeringen Värmebölja och hälsa
2018-07-19 Regeringen Regeringen vill se grundläggande beredskap på Mora flygplats
2018-07-19 Regeringen Samarbete mot torkan och värmens konsekvenser
2018-07-19 Regeringen Regeringens investeringsstöd ger fortsatt fler hyresrätter i Sverige
2018-07-19 Regeringen Strängare regler om utländska månggiften
2018-07-19 Regeringen Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser
2018-07-19 Regeringen Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam


2018-07-19 Regeringen Ny resolution antagen under 2018 års öppna debatt om barn och väpnad konflikt
2018-07-19 Regeringen Regeringen tillsätter utredning om negativa utsläpp av växthusgaser
2018-07-19 Regeringen Regeringen vill att mer industriproduktion flyttar hem till Sverige
2018-07-19 Regeringen Nya regler mot utländska månggiften
2018-07-19 Regeringen 50 miljoner extra till tjej- och kvinnojourerna
2018-07-19 Regeringen Ny ambassadör i Indonesien
2018-07-19 Regeringen Bostadsministern besöker Ekerö Bostäder
2018-07-18 Regeringen Östliga partnerskapet, Libyen och Nordkorea på utrikesministermöte
2018-07-18 Regeringen Regeringens ärendeförteckningar vecka 29, 2018
2018-07-18 Regeringen Pressträff med regeringen
2018-07-18 Regeringen Tal av miljöminister Karolina Skog på FN-toppmöte om Agenda 2030 (på engelska)
2018-07-18 Regeringen Informellt möte EPSCO i Wien 19–20 juli
2018-07-18 Regeringen Internationell allians för ett globalt avtal om kemikalier och avfall lanserad
2018-07-18 Regeringen Brexit på Allmänna rådets möte
2018-07-18 Regeringen Digitaliseringsministern deltar på väldens största AI-konferens
2018-07-18 Regeringen Nya insatser mot spelmissbruk
2018-07-18 Regeringen Ökad trygghet för den som lämnar sjukförsäkringen för Arbetsförmedlingen
2018-07-17 Dagens Nyheter ”Säkerheten vid vallokalerna måste skärpas inför valet”
2018-07-17 Regeringen Torkan och EU:s framtida jordbrukspolitik dominerade ministermöte
2018-07-17 Regeringen Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, utforma ett utbildningspaket för älgförv


2018-07-17 Regeringen Uppdrag att genomföra utbildnings- och kommunikationssatsningar inom systemet Geokalkyl
2018-07-17 Regeringen Handlingsplan för Sveriges nationella skogsprogram 2018
2018-07-17 Regeringen Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, genomföra en samhällsekonomisk konsekven
2018-07-17 Regeringen Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, stödja regionala dialoger och strategier
2018-07-17 Regeringen Uppdrag att bistå i genomförandet av det nationella skogsprogrammet
2018-07-17 Regeringen Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, utarbeta en sammanhållen och regelbunden
2018-07-17 Regeringen Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, förbereda och genomföra en Skogsakademi
2018-07-17 Regeringen Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, bistå i arbete inom internationella skog
2018-07-17 Regeringen Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, utveckla rådgivning för ett hållbart sko
2018-07-17 Regeringen Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig
2018-07-17 Regeringen Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna
2018-07-17 Regeringen Tätt samarbete för att hitta lösningar på torkans konsekvenser
2018-07-16 Dagens Nyheter ”Sveriges återvinning av fosfor måste börja ta fart”
2018-07-16 Regeringen Remiss av Ds 2018:30 Tillståndsprövning av vapendelar m.m.
2018-07-16 Regeringen Uppdrag om en samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019–2022
2018-07-16 Regeringen Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet, skr. 2016/17:213, bilaga: Uppdate
2018-07-16 Regeringen Mer än 284 miljoner kronor för utökad elevhälsa i skolan
2018-07-16 Regeringen Österrikes arbetsprogram, moms och G20 på Ekofins julimöte
2018-07-15 Dagens Nyheter ”En avgrund av risker hotar – försvaret måste få akutstöd”