Som medlem kan du gratis prenumerera på nyheter

Bli medlem gratis, fyll bara in ditt Namn, E-post och det Lösenord du vill ha. Prenumerera på de nyheter som du är intresserad av.


Namn:
E-post:
Lösenord:Politik nyheter

Datum Tidning Rubrik Liknande
Idag 21:12 Regeringen Budgetbeslut 2015 – 2018 om ekonomisk trygghet för pensionärer
Idag 21:00 Dagens Nyheter ”Sverige förlorar 42 miljarder årligen på dålig återvinning”
Idag 17:41 Regeringen Statsministern i överläggningar med Islands president
Idag 16:59 Regeringen Peter Hultqvist träffade Japans biträdande försvarsminister
Idag 16:47 Regeringen Baylan besöker Västerås i samband med första utbetalningen av pension med lägre skatt
Idag 16:38 Regeringen Regeringens ärendeförteckningar vecka 3, 2018
Idag 15:45 Regeringen Kommentar från miljöminister Karolina Skog om EU-kommissionens nya plaststrategi
Idag 15:30 Regeringen Remiss SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräl
Idag 15:23 Regeringen Remiss av Ds 2018:1 Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv
Idag 15:05 Regeringen Infrastrukturministern till Västra Götalands län
Idag 14:16 Regeringen Ökad jämställdhet och öppning för fler i föräldraförsäkringen
Idag 14:15 Regeringen Sven-Erik Bucht inviger svensk monter på Grüne Woche i Berlin
Idag 14:00 Regeringen Drygt 5 000 gröna jobb till nyanlända och långtidsarbetslösa
Idag 13:50 Regeringen Förslag om strängare straff för angrepp mot blåljuspersonal
Idag 13:50 Regeringen Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner
Idag 13:00 Regeringen Anna Ekström träffar pensionärer och gymnasieelever i Östergötland
Idag 12:05 Regeringen Ann Linde uppmärksammar sänkt pensionärsskatt i Eskilstuna
Idag 10:25 Regeringen Uppdrag angående utvärdering av barnahus
Idag 09:42 Regeringen Resklar? UD:s råd inför utlandsresan
Idag 09:00 Regeringen Statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson uppmärksammar sänkt pensionärsska


Idag 08:00 Regeringen Socialminister Strandhäll pratar pensionärsskatt i Göteborg
2018-01-16 Dagens Nyheter ”Sverige behöver införa ny arvs- och fastighetsskatt”
2018-01-16 Regeringen Utredning om assistansmarknaden överlämnad till Åsa Regnér
2018-01-16 Regeringen Remiss av SOU 2017:100 Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov
2018-01-16 Regeringen Personlig assistans – Analys av en kvasimarknad och dess brottslighet
2018-01-16 Regeringen Propositionsförteckning våren 2018
2018-01-16 Regeringen Ylva Johansson besöker Salem
2018-01-16 Regeringen Ett nytt samarbetsprogram för arbetslivsområdet
2018-01-16 Regeringen Den vuxna befolkningens kunskaper och kompetens
2018-01-16 Regeringen Avlägsnandet av gränshinder för bättre matchning
2018-01-16 Regeringen Ordning och reda på arbetsmarknaden
2018-01-16 Regeringen Framtidens arbetsmarknad
2018-01-16 Regeringen Etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på kvinnor
2018-01-16 Regeringen Alkoholreklam i sociala medier med mera
2018-01-16 Regeringen Uppdrag till Statens jordbruksverk att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen
2018-01-16 Regeringen Regeringen satsar på det civila försvaret och stärker samhällets informations- och cybersäkerhet
2018-01-16 Regeringen Tal av Morgan Johansson på Folk och Försvar
2018-01-16 Regeringen Uppdrag angående mat och måltider som fallprevention
2018-01-16 Regeringen EU:s framtid: En inkluderande diskussion om vitboken om EU:s framtid
2018-01-16 Regeringen Ackreditering till besök av hertigparet av Cambridge


2018-01-16 Regeringen Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 23 januari 2018
2018-01-16 Regeringen Socialminister Strandhäll besöker Umeå och Nordmaling
2018-01-16 Regeringen Utredning föreslår begränsad alkoholreklam i sociala medier
2018-01-16 Regeringen Förslag om skärpta straff för attacker mot blåljuspersonal
2018-01-15 Dagens Nyheter ”Så gör vi det svårare att leva som extremist i Sverige”
2018-01-15 Regeringen Bättre kunskap om kost och mat ska hindra fallolyckor bland äldre
2018-01-15 Regeringen Kommenterad dagordning inför utrikesrådets möte (FAC) den 22 januari 2018
2018-01-15 Regeringen Anmälan till seminariet Nästa steg mot en jämställd energisektor
2018-01-15 Regeringen Utredning föreslår stärkt barnperspektiv i skyddat boende
2018-01-15 Regeringen Näringsministern besöker Gotland
2018-01-15 Regeringen Tal av Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens 2018
2018-01-15 Regeringen Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 2
2018-01-15 Regeringen Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
2018-01-15 Regeringen Uppdrag om statsbidrag för hivpreventivt arbete
2018-01-15 Regeringen Kabinettssekreteraren till möte om läget på koreanska halvön
2018-01-15 Regeringen Uppdrag att stödja implementeringen av ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvårde
2018-01-15 Regeringen Sakråd om samverkan mellan det civila samhället och det offentliga i arbetet med nyanländas etableri
2018-01-15 Regeringen Uppdrag till Statskontoret att utvärdera delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)
2018-01-15 Regeringen Fokus på Malmö universitet, integration och hållbarhet när forskningsministern besöker Skåne